OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

LEMBERK CO s.r.o. jako správce (dále jen prodávající) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů (kupující) neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu LEMBERK CO s.r.o. Zábědov 63, 504 01 Nový Bydžov nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě, že nezbytné osobní údaje kupující neposkytne nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

LEMBERK CO s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Společnost LEMBERK CO s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu lemberk.cz je registrovaným správcem osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ je  000054889) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Námi zpracované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pro účely objednávky potřebujeme tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
  • Telefonické spojení  - nutný údaj pro komunikaci s dopravcem
  • Elektronickou adresu (e-mail) - nutný údaj pro zasílání informací o stavu objednávky

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných operací souvisejících se zaúčtováním vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi a se záruční lhůtou na zboží .Nákupem v internetovém obchodě  www.lemberk.cz  dáváte souhlas s tím, že Společnost LEMBERK CO s. r.o. může předávat osobní údaje Kupujícího za účelem řádné přepravy zboží třetím osobám, a to poskytovatelům služeb služeb zákaznické podpory a dopravcům. Jinak ze strany společnosti LEMBERK CO s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost LEMBERK CO s. r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

© 2024 LEMBERK CO s. r. o. Veškerá práva vyhrazena. Tento eshop vytvořila StaWEBnice.
Kontaktujte nás
zbývá 2000 znaků