OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Před nákupem v tomto internetovém obchodě www.lemberk.cz doporučujeme všem našim zákazníkům seznámit se s níže uvedenými obchodními podmínkami a nákupním a reklamačním řádem. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami a nákupním řádem a Reklamačním řádem a součastně tím uděluje prodávajícímu souhlas k nakládání s osobními údaji.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky a nákupní a reklamační řád upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost LEMBERK CO s.r.o., Zábědov 63, 504 01 Nový Bydžov, IČO:27494926, DIČ:CZ27494926 zapsaná v OR v Hradci Králové oddíl C vložka 22365 jako prodávající ( dále vystupující jako prodávající) a na druhé straně je kupující (dále vystupující jako kupující).

Odesláním objednávky kupující souhlasí plně a bez výhrad s těmito „Obchodními podmínkami a nákupním a reklamačním řádem“ a uděluje souhlas k nakládání s osobními údaji v nezbytném rozsahu. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prodávající  může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení tím, že nastaví ve svém prohlížeči funkci anonymního prohlížení případně zakážou ve svém prohlížeči zobrazování "cookies".

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.lemberk.cz a je tak umožněna jejich archivace a možnost tisku nakupujícím zákazníkem.

Kopii obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu a daňový doklad obsahující základní údaje kupní smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce společnosti LEMBERK CO s.r.o. nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti LEMBERK CO s.r.o. nebo jejích smluvních pratnerů. 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či  osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní  smlouva - příslušný daňový doklad, bude uložena  v archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé  prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém účtu. Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu 3 let od jejího uzavření.

V případě, že Kupující má stížnost, může tuto uplatnit u Prodávajícího příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku např. telefon, internet pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb či poskytovatele internetu, které kupující používá.

Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu, prodávající je povinen tuto objednávku potvrdit, samotné potvrzení nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodavájícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součásti této smluvy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo  k ní a kupující se zavazuje, že zboží  převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

II. REGISTRACE

K nakupování v internetovém obchodě www.lemberk.cz není vyžadována registrace. Nicméně dopručujeme kupujícímu registraci provést a získat tak přehled o svých objednávách a bonusech navíc. Kupující se zavazuje v registraci uvést úplné a pravdivé údaje.

Zrušení registrace

Registraci je kdykoliv možné zrušit odesláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. předmět ZRUŠENÍ REGISTRACE. Registrace bude zrušena bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po obdržení požadavku na zrušení. Registraci můžete provést před samotným nakupováním nebo až po výběru zboží přímo v nákupním košíku. V registraci postupujte dle pokynů při registraci.

 

III. JAK NAKUPOVAT

Nakupování v našem internetovém obchodě je jednoduché, přesto vám zde předkládáme zjednodušený návod, jak při nákupu postupovat:

Hledání zboží

 1. Vybrat zboží můžete dvěma způsoby - fulltextem – název zboží zadejte do políčka vyhledávání  a klikněte na políčko „Hledat“ - požadovaný produkt bude vyhledán pomocí fulltextového vyhledávání - podle typu produktu – výběrem v levém menu

Nejste si jistí vhodnou volbou výrobku nebo nevíte jak zboží objednat? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky – poradíme vám!

Detailní informace o zboží

 1. po kliknutí na obrázek vybraného zboží, název nebo ikonku lupy se dostanete na detail vybraného výrobku, kde se dozvíte podrobné informace a kde si můžete prohlédnout detailní fotografie, související výrobky atd. Zde musíte vybrat požadované vlastnosti výrobku, aby jste mohli začít nakupovat.

Vložení zboží do košíku, změna počtu kusů, obsah nákupního košíku

 1. pokud chcete vybrané zboží koupit, klikněte na ikonku nákupního košíku „Přidat do košíku“. Objeví se Vám hlášení, že zboží bylo přidáno do nákupního košíku a vy si můžete vybrat,  zda-li budete pokračovat v nákupu či přejdete přímo k pokladně. Kliknutím na ikonku nákupního košíku „Zobrazit košík“ vpravo nahoře můžete kdykoliv zkontrolovat obsah svého nákupního košíku.
 2. pro přejití k pokladě klikněte na ikonku nákupního košíku „Zobrazit košík“ vpravo nahoře a přesunete se k obsahu svého nákupního košíku. Zde vidíte Vámi objednané zboží – název, barvu, počet kusů a cenu.

Odstranění zboží z nákupního košíku

Pokud chcete některé zboží z nákupního košíku odstranit, stačí kliknout na ikonku popelničky „Vyjmout zboží z košíku“ u dané položky a zboží se z košíku odstraní.

Platba a odeslání objednávky

Pokud již máte vybráno požadované zboží v požadovaném množství můžete kliknout na „Dokončení objednávky“.

nyní máte tyto možnosti:

 1. pokud jste již zaregistrovaní uveďte Vaše přihlašovací údaje a pokračujte v objednávce, nyní zkontrolujte fakturační a dodací údaje, vyberte způsob dopravy a vyberte způsob platby.  V tuto chvíli pečlivě zkontrolujte svoji objednávku a v případě, že je vše v pořádku dokončete objednávku kliknutím na „potvrdit objednávku“. Stav Vaší objednávky můžete zjistit přihlášením do „účtu zákazníka“.
 2. nemáte registraci - v tomto případě klikněte na "ještě nemám účet". V dalším kroku si můžete vybrat, zda-li chcete účet vytvořit a pokračujte dále k zadání Fakturačních údajů. Zde vyplníte všechny požadované údaje. Dále vyplňte Doručovací adresu pokud je odlišná  od Fakturačních údajů. Nakonec vyberte způsob dopravy a způsob platby. V tuto chvíli pečlivě zkontrolujte svoji objednávku a v případě, že je vše v pořádku dokončete objednávku kliknutím na „potvrdit objednávku“.

 

IV. DODACÍ, DOPRAVNÍ, ZÁRUČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zaslání přepravní službou:

Dopravu nám zajišťují smluvní dopravní partneři. Doprava je účtována dle váhy výrobků (dodání do zahraničí se účtuje individuálně). V případě objednávky nad 20 000,- Kč je doprava zdrama (nevztahuje se na dodání do zahraničí). Dodací lhůta je uvedená u každého výrobku a je pouze orientační. Přesný dodací termín Vám upřesní náš pracovník, který Vás bude kontaktovat po obdržení objednávky. Po odeslání objednávky obdržíte potvrzující e-mail. Poté Vás bude telefonicky či e-mailem kontaktovat náš pracovník.

Osobní odběr:

Zboží si u nás můžete převzít osobně v naší prodejně na adrese Zábědov 63, 50401 Nový Bydžov.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, nicméně nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

Záruční podmínky:

Na veškeré zboží poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měcísů, která počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Právo Kupujícího z vadného zboží - zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, třebaže se projeví až později. Avšak právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží a nevzniká, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu a nebo Kupující vadu sám způsobil.
 
Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. 
 
Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
 
Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

Platební podmínky:

Prodávající akceptuje tyto platební podmínky

 • platba v hotovosti při převzetí zboží
 • platba předem bankovním převodem
 • platba na dobírku při převzetí od dopravce

 

V. KONTROLA ZÁSILKY

Kupující je povinen prohlédnout zboží před převzetím od dopravce a zkontrolovat, zda-li není zásilka zjevně poškozena.

V případě, že je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky, zda není zboží uvnitř zásilky poškozeno dopravou a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. O takovém poškození je kupující povinnen neprodleně informovat dopravce i prodávajícího. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno.

Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Za všech okolností se snažíme vyjít zákazníkům vstříc. V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale samotnou vadou zboží, máte právo na reklamaci v záruční lhůtě.

 

VI. JAK REKLAMOVAT A MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující  u nás má dle občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14ti dnů od převzetí zboží. Svůj projev vůle odstoupit od smlouvy musí kupující  prokazatelně doručit prodávajícímu nejpozději do 14ti dnů od převzetí zboží a to písemnou formou, která zaručuje snažší prokázání učiněného právního úkonu za účelem zrušení kupní smlouvy. Zboží musí být v tého lhůtě vráceno nepoškozené, kompletní, bez známek opotřebení a v původním obalu s dokladem o koupi. Návrh formuláře pro vrácení zboží v zákonné lhůtě naleznete zde odtOdstoupení od smlouvy formulář

Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena  hodnota zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás informujte e-mailem na obchod(at)lemberk(dot)cz.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Kupující bere na vědomí, že uzavření smlouvy o koupi matrace  na dálku prostřednictvím e-shopu spadá obecně pod výjimky podle § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od nichž nelze odstoupit od smlouvy v rámci 14 denní lhůty od převzetí z hygienických důvodů, ledaže by kupující/spotřebitel matraci  ještě nevybalil z ochranného uzavřeného obalu. Kdyby zůstala matrace nevybalena, potom lze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující  náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než  kupující zboží prokazatelně předá prodávajícímu.

V případě reklamace postupujte prosím následovně

Zákazník má možnost uplatnit nárok na reklamaci písemně na adrese sídla společnosti nebo e-mailem na obchod(at)lemberk(dot)cz">. Pro účely reklamace můžete použít tento formulář odtFormulář pro uplatnění reklamace, není to však podmínkou 

Reklamace musí obsahovat:

 1. označení reklamovaného zboží
 2. stručný popis vady zboží
 3. termín nákupu + přiložit kopii dokladu o zakoupení zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtována náhrada za dopravu, maniuplační poplatky a náklady na uskladnění.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

O průběhu reklamačního řízení budete informováni e-mailem nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů. Našim cílem je vyřídit reklamaci k Vaší spokojenosti.

 

VII. JAK STORNOVAT

Objednávku lze zrušit  pouze do 3 dnů od objednání.

Stornování objednávky můžete uskutečnit odesláním e-mailu na obchod(at)lemberk(dot)cz, do předmětu uveďte prosím STORNO OBJEDNÁVKY.

 

VIII. VZORNÍK

Na našich stránkách naleznete také vzorník barev. Tento vzorník se může zobrazovat na různých typech monitorů v trochu odlišných barvách. Proto berte prosím tento vzorník barev pouze jako ilustrační a nelze brát jako důvod reklamace, že barva objednaného zboží je jiná, nežli jste viděli ve vzorníku.

 

IX. HEURÉKA

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Naše adresa:

 • LEMBERK CO s.r.o.
 • Zábědov 63
 • 504 01 Nový Bydžov
 • IČO: 27494926
 • DIČ: CZ27494926

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 22365 dne 17.5.2006.

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:

 • Ilona Hýsková
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • tel/fax: 495 496 222

Tyto obchodní podmínky a nákupní a reklamační řád vstupují v platnost 1. ledna 2016 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek včetně jejích součástí. Ceny uvedené u zboží jsou platné do vyprodání zásob. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání - tato cena bude uvedena v objednávce i v potvrzení objednávky.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Všechny ceny jsou smluvní. 

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

 

© 2024 LEMBERK CO s. r. o. Veškerá práva vyhrazena. Tento eshop vytvořila StaWEBnice.
Kontaktujte nás
zbývá 2000 znaků